Onderwijsmensen

Voor wie is I AM Education?

I AM Education is er voor iedereen die zich bezighoudt met onderwijs, leren en opvoeding:

  • docenten en schoolteams van primair tot en met hoger onderwijs;
  • bestuurders, leidinggevenden en medewerkers P&O aan onderwijsinstellingen;
  • zij die in het onderwijs willen gaan werken, zoals studenten, zij-instromers, promovendi;
  • lerarenopleiders, onderwijsonderzoekers, vakdidactici en onderwijskundigen;
  • ontwikkelaars van toetsen en leermiddelen;
  • ouders en ondersteuners in de jeugdzorg.