wallpaper

Over I AM Education

Drie prominente Amsterdamse kennispartners met hart voor onderwijs hebben hun krachten gebundeld om u nog beter van dienst te kunnen zijn. Op basis van uw advies-, onderzoeks- of professionaliseringsvraag ontwerpen wij samen met u een traject of oplossing die aansluit bij uw praktijksituatie. Hierbij maken we gebruik van de deskundigheid, ervaring en kennis van alle bij I AM Education aangesloten partnerinstellingen.

Wat doet I AM Education?

  • I AM Education maakt kennis, informatie en diensten toegankelijk in de vorm van onderwijsonderzoek, opleiding, advies, en professionalisering van leraren en schoolleiders.
  • I AM Education stelt de expertise en ervaring beschikbaar voor de verbetering van praktijk en beleid van onderwijs, opvoeding en jeugdzorg.
  • I AM Education baseert zich op actuele wetenschappelijke inzichten, sluit aan bij vragen die leven in onderwijspraktijk en –beleid, en maakt gebruik van praktijkkennis.
  • I AM Education richt zich op het gehele stelsel van onderwijs, van voorschool, primair en voortgezet onderwijs, beroeps- en volwasseneducatie tot en met hoger onderwijs.