dox8fb40nlzk5h36xy7t.480x480x1

Stimuleer jij leerlingen hun eigen perspectief onder woorden te brengen?

Een diversiteitswijzer als handvat voor leraren

Leerlingen stimuleren na te denken over zichzelf en de vorming van hun eigen perspectief, hen leren hun eigen perspectief onder woorden te brengen, maar ook zich te verplaatsen in anderen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Bijvoorbeeld, wat doe je als een leerling stereotype uitspraken doet over andere groepen? Spreek je dat tegen door juist een positieve uitspraak daar tegenover te stellen? Reageer je afwijzend? Of vraag je hoe de leerling aan dat beeld komt? Om van dit soort momenten een leermoment te maken, om te zorgen dat diversiteit ons scherp houdt, moeten we in de onderwijs praktijk constant kritisch blijven reflecteren op onze kennis, (ervaren) vaardigheden en attituden. De diversiteit waar vele onderwijscontexten ons mee confronteren vraagt om bepaalde diversiteitscompetenties van leerkrachten, die de landelijk gedefinieerde competenties een extra laag geven. Werken aan deze competenties kan ons helpen de (wellicht onbewuste) verleiding te weerstaan te streven naar gelijkheid zonder eigenheid en ruimte voor verschil. Met de Diversiteitswijzer (Fukkink, Verseveld, Soeterik & van Mulligen, 2016) is, samen met Amsterdamse lerarenopleiding (HvA en UPvA) en actoren werkzaam in het onderwijsveld, een aanzet gemaakt tot het stimuleren van de ontwikkeling van diversiteits-competenties. Wil je hier meer over weten? Neem contact op met Inti Soeterik (UPvA): i.m.soeterik@uva.nl of Ruben Fukkink (Kenniscentrum HvA):  r.g.fukkink@hva.nl