rapport_impulsen_pic

Samenwerking in kwalitatief onderzoek InnovatieImpuls Onderwijs (IIO)

De partners in I AM Education werken al lang met elkaar samen op uiteenlopende onderwerpen. Het nieuwste product is een onderzoeksrapport, voortgekomen uit de intensieve samenwerking tussen het Kohnstamm Instituut UvA en het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding HvA.

Rapport Impulsen voor vernieuw(en)d onderwijs

InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) is in 2010 gestart als subsidieregeling voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Zo’n 150 scholen namen deel aan één van de vijf experimenten van IIO, die als doel hadden tot grotere arbeidsproductiviteit te komen. Naast onderzoek naar de effecten van deelname aan IIO op arbeidsproductiviteit, werkdruk en kwaliteit in en van scholen, ontstond ook de behoefte om de vernieuwingskracht van scholen via onderzoek in beeld te brengen. CAOP en Kennisland vroegen daartoe KI-senior onderzoeker Henk Sligte en HvA-lector Marco Snoek om samen een offerte voor een onderzoeksplan uit te brengen. Na honorering van het plan ging een groot team van Kohnstamm- en HvA-onderzoekers aan de slag om meer dan 150 betrokkenen aan het woord te laten. Na analyse verscheen zo het rapport ‘Impulsen voor Vernieuw(en)d Onderwijs’.

U kunt het rapport hier downloaden.

Wilt u meer weten, of heeft u naar aanleiding van dit bericht behoefte aan advies, treedt u dan in contact met Henk Sligte of Marco Snoek.