opleiding

Onderzoek naar docenten die kennis creëren en benutten voor onderzoek en praktijk

Het benutten van kennis door docenten om de onderwijspraktijk te verbeteren krijgt toenemende aandacht zoals blijkt uit onderwijs- en onderzoeksconferenties. Scholen experimenteren met verschillende vormen van kennisbenutting, onder meer door docenten zelf onderzoek te laten doen of samen onderwijs te laten ontwerpen. Ze stuiten daarbij op vragen over hoe zij die kennis binnen de school verder kunnen benutten en verder kunnen verspreiden. In dit nieuwe onderzoeksproject onderzoeken we hoe kennisbenutting en –verspreiding geoptimaliseerd kunnen worden in scholen voor voortgezet onderwijs.

In het eerste jaar van het project brengen we de ervaringen van docenten met allerlei vormen van kennisbenutting op een brede groep VO-scholen in kaart. We vragen docenten ook in hoeverre verschillende vormen bijdragen aan kennisvergroting en verbetering van de onderwijspraktijk. In het tweede en derde jaar worden op zes, aan het consortium deelnemende, scholen twee vormen van kennisbenutting ontwikkeld en uitgeprobeerd: ‘gezamenlijk onderzoek doen’, en ‘gezamenlijk onderwijs ontwerpen’. Meer specifiek onderzoeken we voor- en nadelen van verschillende strategieën voor kennisbenutting, zoals: mate van begeleiding, facilitering en kennisdeling met collega-docenten.

 

Het onderzoek zal onder meer resulteren in gerichte aanwijzingen voor docenten en scholen over wat wérkt voor kennisbenutting door docenten en voor kennisverspreiding naar collega’s.

 

Projectleider: Wouter Schenke

Aan dit onderzoek werken tevens mee vanuit het Kohnstamm Instituut: Guuske Ledoux, Henk Sligte, Marianne Boogaard, Irma Heemskerk, Iris Bollen.

Kohnstamm Instituut werkt in dit onderzoek nauw samen met de hoogleraren Monique Volman (Afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding, Universiteit van Amsterdam) en Wilfried Admiraal (ICLON, Universiteit Leiden) en promovendus Patrick van Schaik.

De volgende scholen en scholengroepen zijn partner in het consortium:

-          Regionale Opleidingsschool West-Friesland (ROWF), Hoorn

-          Da Vinci College Kagerstraat, Leiden

-          Calvijn College, Goes

-          Academische Opleidingsschool Amsterdam (AcOA), Amsterdam

-          Esprit Scholen, Amsterdam

-          Lucas Onderwijs, Den Haag