Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context. Van startbekwaam naar stadsbekwaam

Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context. Van startbekwaam naar stadsbekwaam

Ruben Fukkink en Ron Oostdam (red.)

Beschrijving

In de onderwijswereld komt er steeds meer aandacht voor urban education, oftewel onderwijs en opvoeding in een stedelijke context. Werken in de stad vraagt om specifieke onderwijs- en opvoedingsvaardigheden. Leraren en pedagogen in opleiding moeten niet alleen startbekwaam, maar ook stadsbekwaam worden opgeleid.

Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context komt tegemoet aan deze vraag. Het boek vertaalt inleidende en verdiepende theorie naar praktijkgerichte situaties in een Nederlandse context. Dit middels een samenspel van onderwijskundige en sociologische inzichten in opvoeding en onderwijs. Daarbij worden zowel de kansen als de problemen belicht van het werken op school en binnen het gezin in grote steden.

In het eerste deel van Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context wordt, aan de hand van verschillende praktijkervaringen, het begrip ‘onderwijs en opvoeding in de grote stad’ getypeerd. Het tweede deel gaat in op de rol van de pedagogische professional en omschrijft beroepscontexten, kennis, attitudes en vaardigheden. Samenwerking in de stedelijke praktijk, met kinderen, ouders, collega’s en andere organisaties, komen in het derde deel aan bod.

Voor wie

Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context maakt maatwerk mogelijk voor studenten aan eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen, (universitaire) pabo’s en pedagogische en sociale opleidingen op HBO- en WO-niveau. Dit boek is ook interessant voor professionals werkzaam in het onderwijs, in de sociale sector en bij onderwijsdiensten.

Over de auteur(s)

Ruben Fukkink is lector Pedagogiek aan de Faculteit Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam. Hij is tevens hoogleraar Kinderopvang en educatieve voorzieningen voor het jonge kind bij het Institute of Child Development and Education (CDE) van de Universiteit van Amsterdam. Ron Oostdam is hoogleraar-onderzoeksdirecteur van het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam. Hij is daar tevens lector ‘Maatwerk in leren en instructie’. Daarnaast is hij als hoogleraar Onderwijsleerprocessen verbonden aan de afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam. Hij is ook medeauteur van het handboek ‘Samen werken aan leren en opvoeden’.