DeHoofdstroom_SjoerdKarsten

Nieuw boek van Sjoerd Karsten: De hoofdstroom in de Nederlandse onderwijsdelta. Een nuchtere balans van het mbo.

Zo’n veertig procent van de beroepsbevolking heeft een opleiding in het mbo gevolgd. Toch is het mbo voor velen nog een onbekend gebied. Wat weten wij er eigenlijk van? Hoe is het ontstaan? Hoe staat het er momenteel voor? Welk perspectief biedt het mbo aan jongeren?

De hoofdstroom in de Nederlandse onderwijsdelta geeft op deze en andere vragen nuchtere en soms verrassende antwoorden. In dit compacte maar complete boek komen alle belangrijke thema’s rond het mbo aan bod. Het schetst een beeld van de voorgeschiedenis van het mbo, de huidige stand van zaken en ook toekomstige ontwikkelingen.

De analyse is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en een honderdtal interviews met sleutelfiguren uit het beroepsonderwijs, het bedrijfsleven en de wetenschap. Actuele en heikele vraagstukken worden besproken: bestuurlijke problemen, professionaliteit van docenten, de variatie aan studenten en hun arbeidsmarktperspectieven.

Voor zowel de leek als de expert biedt het stof tot nadenken over de toekomst van het veelvormige mbo, waar het grootste deel van de jongeren onderwijs volgt.

De auteur

Sjoerd Karsten werkte als onderwijssocioloog aan de universiteiten van Amsterdam en Leiden. In Amsterdam was hij bijzonder hoogleraar beleid en organisatie beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en levenslang leren. Hij verrichtte een groot aantal onderzoeken naar actuele onderwerpen zoals sociale ongelijkheid, etnische segregatie en burgerschap en is een bekende expert in het mbo.