wordle1

Integratie van burgerschap in het curriculum

Het onderzoek heeft twee onderdelen. Eerst wordt een literatuurstudie uitgevoerd naar de effectiviteit van verschillende manieren waarop onderwijs kan bijdragen aan de ontwikkeling van burgerschapscompetenties van leerlingen. Vervolgens worden de inzichten uit deze literatuurstudie gekoppeld aan casestudies op zes scholen voor primair en voortgezet onderwijs die werken aan de integratie van burgerschap in het curriculum. Op alle scholen worden interviews gehouden met zowel schoolleiders als leraren en worden lessen geobserveerd.

Uit het onderzoek komen handvatten voor de schoolpraktijk, die een kwaliteitsimpuls kunnen geven aan onderwijs op het gebied van burgerschap. Het eindproduct is een publieksvriendelijke publicatie, gericht op gebruikers in het onderwijsveld. Het onderzoek is in het najaar van 2016 afgerond.

Opdrachtgever van het onderzoek is het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut, de Universiteit van Amsterdam (afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding) en de Hogeschool van Amsterdam.

Contact: Els Kuiper (projectleider), email ekuiper@kohnstamm.uva.nl