po juf met leerlingen

Hoe het afstudeeronderzoek van een academische pabo kan bijdragen aan schoolontwikkeling

Het afstudeeronderzoek als boundary-activiteit

Hoe het afstudeeronderzoek van een academische pabo kan bijdragen aan schoolontwikkeling

De ambitie van de Universitaire Pabo van Amsterdam (een samenwerking tussen de HvA en de UvA) is om studenten op te leiden die met een dubbel bachelordiploma van de pabo en van de universitaire opleiding Onderwijskunde in staat zijn om binnen basisscholen te fungeren als bruggenbouwer tussen praktijk en onderzoek. Die ambitie zou zichtbaar moeten worden in het afstudeeronderzoek. In dat afstudeeronderzoek moeten wetenschappelijk onderzoek en verbetering van de onderwijspraktijk binnen scholen met elkaar in verbinding worden gebracht. De ervaring leert echter dat dit afstudeeronderzoek niet automatisch leidt tot de beoogde verbetering van de onderwijspraktijk binnen de school. Inschatting is dat dit voor een belangrijk deel veroorzaakt wordt door de gescheiden (activiteits)systemen van opleiding en school die elk hun eigen verwachtingen hanteren en waarbij van de student verwacht wordt om de verbinding te leggen. Studenten slagen er lang niet altijd in om die twee verwachtingen met elkaar te verbinden.

Gezamenlijk onderzoek

In een gezamenlijk onderzoek door opleiders uit het UPvA-team, het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de HvA, een schoolopleider van de ASKO-scholengroep en Werkplaats4 is het afstudeeronderzoek opgevat als boundary activiteit. Kenmerkend voor een boundary activiteit is dat er sprake is van eigenaarschap en betekenis bij alle betrokkenen en dialoog tussen die betrokkenen. Door de student te laten aansluiten bij een onderzoeksgroep in de school waar ook de begeleider vanuit de opleiding in participeert, zou het afstudeeronderzoek sterker kunnen fungeren als boundary activiteit en bijdragen aan eigenaarschap, betekenis en dialoog en daarmee aan ontwikkeling binnen de school. Om na te gaan of dit daadwerkelijk het geval is, zijn vier afstudeeronderzoeken van studenten aan de Universitaire Pabo van Amsterdam (UPvA) gevolgd. Op verschillende momenten tijdens het afstudeeronderzoek is nagegaan in hoeverre er in de ogen van de student en de onderzoeksbegeleiders vanuit de school en opleiding sprake was van eigenaarschap, betekenis en dialoog, en in welke mate dit heeft geleid tot nieuwe inzichten en opbrengsten bij de betrokkenen. 

De uitkomsten laten zien dat een hoge mate van eigenaarschap, betekenis en dialoog bijdraagt aan inzichten en opbrengsten voor alle betrokkenen. Expliciete aandacht voor deze factoren versterkt bovendien het proces van boundary crossing. De onderzoeksuitkomsten worden vertaald naar implicaties voor de betrokkenen en voor het curriculum van de academische pabo’s om de verbinding tussen het afstudeeronderzoek en schoolontwikkeling verder te versterken.

De uitkomsten leveren bovendien meer algemene inzichten in de relatie tussen onderwijs en onderzoek en hoe de brug tussen deze twee werelden sterker georganiseerd kan worden.

Contactpersonen

Judith Bekebrede: J.I.Bekebrede@uva.nl

Marco Snoek: M.Snoek@hva.nl