Logo_kohnstamm2

De effecten van een masteropleiding op leraren en hun omgeving: vervolgonderzoek

Het is de ambitie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) dat er in 2020 meer masteropgeleide leraren in het onderwijs werken. Er wordt dan ook met verschillende beleidsinstrumenten gestimuleerd dat leraren die werkzaam zijn in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, een masteropleiding gaan volgen.

Het Kohnstamm Instituut en het Kenniscentrum van de HvA onderzoeken, samen met SEO Economisch Onderzoek, de effecten van de master op de kwaliteit van de leraren, het onderwijs en de schoolorganisatie. 
Lees meer hierover op deze pagina van het Kohnstamminstituut.