Logo_UvA

Universiteit van Amsterdam

De afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding omvat een onderzoeksinstituut (Research Institute of Child Development and Education – CDE) en verzorgt diverse bachelor- en masteropleidingen op het terrein van de pedagogische wetenschappen en onderwijswetenschappen. Daarnaast zijn ook een universitaire lerarenopleiding (ILO) en de universitaire pabo van Amsterdam (UPvA) onderdeel van de afdeling.

Diensten

Onderzoek
In het onderzoeksinstituut CDE ontwikkelen we wetenschappelijke kennis op het gebied van pedagogiek en onderwijskunde. We doen onderzoek naar onderwerpen als motivatie, vakspecifieke vaardigheden, burgerschap, diversiteit, segregatie in het onderwijs, leiding geven aan schoolontwikkeling en het gebruik van ict in het onderwijs. Daarbij verbinden we vragen op het microniveau van de klas met inzichten op het mesoniveau van schoolorganisatie en -ontwikkeling en met het macroniveau van onderwijsbeleid en onderwijssysteem.

Opleiding
De afdeling POWL verzorgt verschillende WO-masteropleidingen:
- Onderwijskunde (met veel deelnemers die als leraar werkzaam zijn in het PO, VO of MBO).
- Engelstalige track Onderwijskunde: Literacy Development
- Pedagogische wetenschappen, met de tracks Forensische orthopedagogiek, Opvoedingsondersteuning en Orthopedagogiek.
- een Research master Child Development and Education 
- Lerarenopleidingen in 23 schoolvakken en een Universitaire Pabo (i.s.m. de HvA) 
- Een post-experience masteropleiding voor eerstegraads leraren, Academisch Meesterschap

“Ik vond de continue koppeling tussen literatuur en toepassen van de literatuur in de colleges erg leerzaam. Zeer relevante inzichten in de praktijk, gefundeerd in theorie. Ik begrijp het verhaal achter de theorie nu.”

Professionalisering 
In het kader van onze samenwerking met scholen en schoolbesturen verzorgen wij scholing van leraren PO en VO op het gebied van praktijkgericht onderzoek. Ook bieden we cursussen en trainingen aan die in het verlengde liggen van de inhoud van onze opleidingen, bijvoorbeeld vakdidactische cursussen over strategieën ter bevordering van hogere denkvaardigheden bij gammavakken en cursussen op het gebied van omgaan met diversiteit in school en klas.

“Door mijn onderzoek naar het effect van hardop redeneer strategieën weet ik dat de les effectiever kan. Foute redenaties geven aan waar het begripsprobleem precies zit.”

Advies
Op basis van onze expertise adviseren wij geregeld schoolbesturen, sectororganisaties, overheden, enzovoort. Ook adviseren wij leraren en schoolleiders bij het opzetten en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek.

Lezingen
Wij verzorgen lezingen over een breed scala van onderwerpen, variërend van dyslexie tot burgerschapsvorming en van wiskundig redeneren tot leiderschap in het onderwijs.

“Deze lezing inspireerde mij om met frisse blik aan het volgende vsv beleidsplan te gaan werken.”

Meer informatie
Meer weten? Bezoek dan onze website of neem contact op met:

Monique Volman
Universiteit van Amsterdam   
Monique Volman 
M.L.L.Volman@uva.nl