Logo_HvA

Hogeschool van Amsterdam

HvA Onderwijs en Opvoeding leidt – in de urban context – op tot hooggekwalificeerde professionals op het terrein van onderwijs en opvoeding. Medewerkers halen het beste uit elke student en afgestudeerden halen het beste uit elk kind en iedere jongere. Hiertoe verzorgen wij bachelor- en masteropleidingen, associate degreeprogramma's en leerroutes. In ons Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding wordt praktijkgericht onderzoek uitgevoerd. Doel is een bijdrage te leveren aan het verbeteren en vernieuwen van opleidingen- en beroepspraktijk, door het genereren van kennis en inzichten waarmee concrete oplossingen worden aangedragen voor problemen in de beroepspraktijk.

Diensten

Onderzoek
Ons doel is om een brug te slaan tussen onderzoek, opleiding, onderwijspraktijk en het pedagogisch werkveld. Ons onderzoek draagt bij aan de professionalisering van docenten en pedagogen en de ontwikkeling van opleidingen, praktijk of beleid van onderwijs en opvoeding Naast het onderzoeksprogramma van eigen lectoren voeren we praktijkgericht onderzoek uit in opdracht van schoolbesturen, pedagogische instellingen, gemeente en overheid in nauwe verbinding met leraren en pedagogen.

Opleiding
HvA Onderwijs en Opvoeding verzorgt naast bacheloropleidingen ook zeven professionele masteropleidingen, waarbij de nadruk ligt op de verbinding met de praktijk. De masters zijn in deeltijd te volgen voor docenten die naast hun opleiding in de praktijk als leraar werken. Het betreft de Master Pedagogiek en een zestal vakmasters tot eerstegraads docent: Nederlands, Engels, Frans, Algemene Economie, Geschiedenis en Wiskunde.

Professionalisering
De opleidingen van HvA Onderwijs en Opvoeding zijn gericht op zowel aankomende professionals als op de verdere professionalisering van collega’s die al werkzaam zijn in het onderwijs of het pedagogisch werkveld. Professionalisering kan vorm krijgen in gezamenlijke ontwikkelnetwerken en leergemeenschappen van studenten, leraren, pedagogen, opleiders en onderzoekers. Daarnaast kunnen leraren en pedagogen participeren in onderzoeksprojecten van het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding.

Advies
Op basis van onze expertise en de kennis die in onderzoeksprojecten is ontwikkeld, kunnen wij scholen, pedagogische instellingen en overheidsinstellingen adviseren bij de ontwikkeling en verbetering van hun opleiding, werkpraktijk en beleid. De kennis vanuit het Kenniscentrum wordt reeds veelvuldig ingezet bij advisering richting academische opleidingsscholen, het ministerie van OC&W, sectororganisaties, beroepsgroepen, en dergelijke.

Lezingen
Regelmatig verzorgen wij lezingen, presentaties en workshops over uiteenlopende thema’s zoals burgerschap, wetenschap en techniek, passend onderwijs, differentiatievraagstukken, omgaan met gedragsproblemen, taalverwerving, ouders en school, interprofessionele samenwerking en leiderschap van leraren. Jaarlijks wordt ook een reeks vrij toegankelijke Krachtvoerlezingen georganiseerd waarbij we inspelen in op actuele onderwerpen door wetenschappers, beleidsmakers en praktijkdeskundigen bij elkaar te brengen. 

Meer informatie
Meer weten? Bezoek dan onze website of neem contact met ons op via:


Hogeschool van Amsterdam
Ron Oostdam
E r.j.oostdam@hva.nl