professionalisering

Professionalisering

Voor professionalisering kunt u terecht bij de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam.

Voorbeeldvragen

Ter inspiratie enkele vragen en problemen waarmee u bij I AM Education terecht kunt:

  • Ons PO-bestuur heeft behoefte aan een scholingstraject voor onze docenten en hun teamleiders, dat aansluit bij onze strategie. 
  • We willen als schoolbestuur graag een lijntje naar actuele wetenschappelijke kennis, voor onszelf en voor onze docenten dat helpt om onze onderwijsinhouden en –aanpak up-to-date te houden. Kunnen we daar samen met u vorm aan geven?