advies

Advies

Voor adviestrajecten kunt u bij alle kennispartners van I AM Education terecht. 

Voorbeeldvragen

Ter inspiratie enkele vragen en problemen waarmee u bij I AM Education terecht kunt:

  • Ons schoolbestuur is bezig met het formuleren van een strategisch beleidsplan. Kunnen uw onderzoekers vanuit hun expertise meedenken over de invulling van opbrengstgericht werken en passend onderwijs in dat beleidsplan?
  • Kunt u ons helpen bij de ontwikkeling van een profiel MBO-taaldocent? Wij zijn een MBO-taalacademie, een samenwerkingsverband van MBO’s.
  • De resultaten voor rekenen blijven achter in vergelijking met andere jaren, ik geloof gewoon niet dat dat het komt omdat de leerlingen minder slim zijn. Wat zou ik anders kunnen doen in mijn rekenlessen, in didactisch opzicht. Welke didactische modellen zijn er om onderwijs in rekenen mee te maken? (docent PO)